Lifelong learning

 

V rámci celoživotního vzdělávání nabízí fakulta a její pracoviště zájemcům z řad veřejnosti placené kurzy. V oboru anglistiky a amerikanistiky jsou tyto možnosti:

  • Jazyková škola při FF MU – jazykové kurzy různé pokročilosti. JŠ působí při fakultě již řadu let, Katedra anglistiky a amerikanistiky byla jejím zakládajícím pracovištěm. Nabízí i letní intenzivní kurzy, po domluvě jsou možné kurzy na míru pro firmy a instituce apod.
  • Dvousemestrové studium (paralelní studium akreditovaného studijního programu). Je určeno zejména zájemcům o řádné studium; v případě přijetí do řádného studia jim mohou být absolvované předměty uznány.
  • Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na přípravu učitelů středních škol – čtyřsemestrální studium pro ty, kdo obor absolvovali jako neučitelský a chtějí získat kvalifikaci pro učitelství na střední škole. 
  • Na FF lze kromě toho navštěvovat libovolný kurz denního studia, pokud je v něm volné místo; podrobnosti v odkazu v dalším bodě.

Další podrobnosti k organizaci studia viz fakultní Informace o celoživotním vzdělávání.

 

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info