Doctoral Studies

The English version will be added soon.
Please refer to the Czech version of the page in the meantime.

 

Our doctoral programmes take four years, so that the standard length of study is 8 semesters. Students have to obtain at least 240 credits.

The Department of English and American Studies offers the following programmes:

  • English Linguistics (form: prezenční or combined)
  • Literatures in English (form: prezenční or combined)

(Please find detailed information on completing your studies under each programme description.)


English Linguistics

The programme develops the students’ knowledge in linguistic disciplines and prepares the students for independent research, especially in the areas of functional syntax, pragmatics, sociolinguistics, stylistics, and translation studies. A student learns about methods of linguistic research, and applies them during the work on his/her dissertation.

Doctoral studies (single subject) jednooborové

 

Literatures in English

Zaměření oboru na specializaci v jednom ze čtyř hlavních okruhů (britské a irské literatury, severoamerické literatury, australské a novozélandské literatury, ostatní literatury v angličtině) reflektuje nejnovější vývoj důrazem na hlubší vhled do problematiky interdisciplinárních a nadnárodních přístupů (včetně etnických, genderových, postkoloniálních, regionalistických aj.). Všichni školitelé a vyučující v doktorském programu se podílí na výzkumu, ať už v rámci výzkumných projektů nebo vlastní vědecké práce, jak dokazuje jejich publikační činnost, účast na mezinárodních konferencích a podíl na spolupráci se zahraničními univerzitami v rámci výměnných a jiných dohod. Do výuky a dalších aktivit oboru jsou zváni zahraniční odborníci, což představuje další záruku aktualizace studií oboru, stejně jako aktivně podporované studijní a výzkumné pobyty doktorandů na zahraničních univerzitách. Studenti jsou aktivně vedeni k tomu, aby část doktorského studia strávili v zahraničí na studijních či výzkumných pobytech.

Doktorské studium jednooborové