Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na přípravu učitelů středních škol

Studium k získání učitelské způsobilosti v rámci celoživotního vzdělávání je určeno pro absolventy neučitelského magisterského studia příslušných oborů (Anglický jazyk a literatura nebo blízké obory na filozofických nebo jiných humanitních fakultách), případně pro posluchače těch magisterských oborů, které nejsou akreditovány ve studijním programu Učitelství pro střední školy a nerealizují proto magisterské učitelské studium.
Studium je čtyřsemestrální a zahrnuje pedagogický, didaktický a psychologický základ pro učitele, didaktiku předmětu a praktickou část (pedagogická praxe na školách).
Výuku všeobecných pedagogicko-psychologických disciplín zajišťuje Ústav pedagogických věd FF MU (garant všeobecné obsahové stránky studia – http://www.phil.muni.cz/ped/), předmětové didaktiky zajišťují příslušná oborová pracoviště (katedry a ústavy).

Doporučený průběh studia

Předmět

ukončení

semestr

hodinová dotace

cena

AJU5101 Didaktika anglického jazyka I

z

1.

20 hodin

2.200,-

AJU5102 Didaktika anglického jazyka II

z

1.

20 hodin

2.200,-

AJU5103 Didaktika anglického jazyka III

zk

2.

20 hodin

2.200,-

AJU5301DPS Učitelská praxe z anglického jazyka I

z

2.

15 hodin

1.800,-

AJU5302DPS Učitelská praxe z anglického jazyka II

zk

3.

15 hodin

1.800,-

AJU5303DPS Reflektivní seminář k praxi

z

3.

15 hodin

1.800,-

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info