Tradice digitalizačních snah Katedry anglistiky a amerikanistiky

The Department of English and American Studies has always been very active in introducing digital technologies into research and teaching. We were the first at the Faculty, and often in Czechia, in many respects: the first fully digitized catalogue records of all books in our library, the first parallel text corpus, the first e-learning environment. Below is the list of related activities, with brief specifications.

 • Křest počítače IQ151 a první pokusy
 • 1992–1995: Retrodigitalizace katalogu knihovny KAA
 • Bibliografie Aleše Tichého (BAT)
 • Databáze českého uměleckého překladu po roce 1945
  Byli jsme spoluřešiteli projektu GA ČR (hlavní řešitel St. Rubáš, ÚTRL FF UK), do něhož byla včleněna databáze BAT
 • 1997: Kačenka: Korpus anglicko-český, elektronický nástroj katedry anglistiky
 • 2002-3: Kačenka 2
  Projekt MŠMT "Elektronické nástroje pro kombinované a distanční studium angličtiny"
 • Kapradí
  Pavel Drábek, studenti (jsou jména?), Tomáš Kačer...
 • Řada let zpřístupňování digitálních zdrojů pro celou ČR (Eliza a předchůdci)
 • E-learning
  ---- první projekt: online prostředí
  ---- druhý projekt: Moodle
  Převzat celou FF
  Zapojení lidé: Dan Mikšík, Dana Šlancarová,
 • HUME
 • Spoluúčast na pokusech s iVR

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info