Změna v registraci témat DP

11 Mar 2021

Od semestru jaro 2021 dochází ke změně v registraci témat diplomových prací. Místo původního registračního formuláře přecházíme na registraci přes aplikaci Rozpisy témat v Informačním systém.

Student si tedy po konzultaci a souhlasu školitele téma do IS zadává sám přes aplikaci Student > V průběhu semestru > Rozpisy témat > Bakalářská / Magisterská diplomová práce > Témata: založit

 


More articles

All articles

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info