Překladatelské stáže v EK 2004

Přihlášky na stáže u Evropské komise pro březen–červenec 2024. Uzávěrka: 31. 8. 2023 v 10 hod.

8 Aug 2023

Probíhá příjem přihlášek na stáže v českém jazykovém odboru DGT Evropské komise v Lucemburku.
Podrobnosti a odkazy v následujícím dokumentu:


More articles

All articles

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info