Přednášky prof. Axela Holvoeta v Brně

10 May 2022

Ústav jazykovědy a baltistiky vás srdečně zve na cyklus přednášek pana profesora Axela Holvoeta z univerzity ve Vilniusu (Vilniaus universitetas). Profesor Holvoet je původem z Belgie a v současné době je velmi zajímavou osobností na poli lingvistiky.

V přiloženém dokumentu naleznete anotace přednášek pana profesora a údaje o času a místě konání. Přednášky se uskuteční v anglickém jazyce a budou se přenášet také online.


More articles

All articles

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info