Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací

  • 31 August 2018
    11:00 AM – 4:30 PM
  • Konferenční místnost KAA FF MU, Gorkého 7, budova G, 2. poschodí

Share event

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info