Pozvánka na veřejné zasedání komise pro obhajobu disertační práce

  • 19 May 2021
    2:00 PM
  • G316/Online

 Pozvánka  na veřejné zasedání komise pro státní doktorskou zkoušku a obhajobu disertační práce, které se koná

ve středu 19. května 2021 od 14:00 hodin

Katedra anglistiky a amerikanistiky FF MU, Gorkého 7, místnost G316, 2. NP.

https://cesnet.zoom.us/j/91204494085
Meeting ID: 912 0449 4085

Před komisí pro obor Literatury v angličtině bude obhajovat

 Mgr. Marcela Sekanina Vavřinová

disertační práci na téma

'thyngys turnyng up-so-down': The Grotesque as an Authorial Strategy in The Book of Margery Kempe

 Oponentky:

Mgr. Klára Petříková, Ph.D.

Univerzita Karlova Filozofická fakulta

Mgr. Helena Polehlová, Ph.D.

Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta

Školitel:

Mgr. Filip Krajník, Ph.D.

Masarykova univerzita – Filozofická fakulta

Disertační práce, teze a posudky jsou uloženy k veřejnému nahlédnutí na Studijním oddělení Filozofické fakulty MU. Na adrese http://is.muni.cz/th/es7rz/ jsou práce a posudky zveřejněny v elektronické podobě.

doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.

předseda oborové komise

Share event

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info