Pozvánka na veřejné zasedání komise pro obhajobu disertační práce

  • 26 April 2021
    10:00 AM
  • Online

Pozvánka

na veřejné zasedání komise pro obhajobu disertační práce,

které se koná

v pondělí 26. dubna 2021 od 10:00 hodin

distanční formou v prostředí Zoom,

Join Zoom Meeting
https://cesnet.zoom.us/j/95224962934

Meeting ID: 952 2496 2934

Před komisí pro obor Anglický jazyk bude obhajovat

Mgr. Eva Sedláková

disertační práci na téma

Gapping as a Stylistic Device: Analysis of Ian McEwan's Fiction

Oponentky:

prof. Mgr. Milada Franková, CSc., M.A.

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

doc. PhDr. Renata Pípalová, CSc.

Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta

Školitelka:

  1. prof. PhDr. Ludmila Urbanová, CSc.

Masarykova univerzita – Filozofická fakulta

Disertační práce, teze a posudky jsou uloženy k veřejnému nahlédnutí na Studijním oddělení Filozofické fakulty MU. Na adrese http://is.muni.cz/th/ng3ff/ jsou práce a posudky zveřejněny v elektronické podobě.

 

doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D., v. r.

předsedkyně oborové komise

Share event

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info