Dr. Carole Fabricant: "Literature, Satire, and the Law"

  • 26 September 2023
    6:00 PM
  • Právnická fakulta Masarykovy univerzity, místnost 136

Prezentace Dr. Carole Fabricant na téma „Literatura a satira o právu, advokacii a soudnictví“ s použitím příkladů z děl Shakespeara, Rabelaise, Dickense a dalších (včetně vizuálních satiriků jako Hogarth) a závěrečnou úvahou nad Jonathanem Swiftem, jehož celoživotní boje s „právem“, literární i politické, přinesly nejen brilantní satiru, ale také pronikavé pohledy do právní mašinérie společnosti – pohledy, které mají pro dnešní svět pozoruhodný význam.

Share event

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info