K českým vydáním a překladům Lewise Carrolla

Úvodní obrázek je výřez z ilustrace Dušana Kállaye, Slovart 2005.

Na stránku postupně přidáváme materiály týkající se překladů Lewise Carrolla do češtiny. Věnujeme se převážně jen českým zdrojům a otázkám překladu, případné odkazy na jiné carrollovské zdroje jsou jen namátkové a nutně neúplné.

Originální texty

Alice's Adventures Under Ground – původní rukopisná verze Alenky v kraji divů, jak ji Carroll napsal, nakreslil a věnoval Alici Liddellové (zpřístupňuje Britská knihovna)

Alice in Wonderland – anglický text (projekt Gutenberg)
Through the Looking-Glass – anglický text (projekt Gutenberg)

The Nursery “Alice” – Carrollova vlastní adaptace pro předškolní děti. Česky jako Alenka pro nejmenší, 2019.

České překlady Alice

Bibliografie všech vydání překladů (včetně opakovaných a adaptací) s popisem vyšla anglicky jako součást třísvazkové edice Alice in a World of Wonderlands: The Translations of Lewis Carroll's Masterpiece, usp. Lindseth, Jon A. a Alan Tannenbaum. Oak Knoll Press: 2015.
Zde uvádíme přehled úplných překladů a jejich vydání. Postupně doplňujeme plné znění paratextů a příležitostně ukázky ilustrací. Tučně vytištěné jméno překladatele znamená, že jde o první vydání daného textu.
Poznámka k pojmu úplný překlad

 • [1902] Jan Váňa
  A1: Malé Elišky země divů a příhod
  il. John Tenniel; Praha: Alois Hynek
 • [1904] Jaroslav Houdek
  A1: Kouzelný kraj
  il. J[osef] Wenig; Praha: J. R. Vilímek
  Úvod překladatele
 • 1931 Jaroslav Císař
  A1: Alenčina dobrodružství v podzemní říši
  il. John Tenniel; Brno: Lidové noviny
 • 1931 Císař
  A1: Alenčina dobrodružství v podzemní říši
  John Tenniel. Graf. úprava: Eduard Milén; Praha: Elzevir (B. Moser)
 • 1931 Císař
  S: Alenčina dobrodružství v říši divů a za zrcadlem
  A1: Alenčina dobrodružství v říši divů
  A2: Za zrcadlem a co tam Alenka našla
  il. John Tenniel; Praha: Fr. Borový
 • [1949] Císař
  S: Alenčina dobrodružství v říši divů a za zrcadlem
  A1: Alenčina dobrodružství v říši divů
  A2: Za zrcadlem a co tam Alenka našla
  il. Dagmar Berková; Praha: Svoboda
 • 1961 Aloys a Hana Skoumalovi
  S: Alenka v kraji divů a za zrcadlem
  A1: Alenka v kraji divů
  A2: Za zrcadlem a s čím se tam Alenka setkala
  Doslov Adolfa Hoffmeistera: Dětský svět Lewise Carrolla
  il. Dagmar Berková; Praha: Státní nakladatelství dětské knihy (SNDK)
 • 1970 Skoumalovi
  S: Alenka v kraji divů a za zrcadlem
  A1: Alenka v kraji divů
  A2: Za zrcadlem a s čím se tam Alenka setkala
  Doslov Aloyse Skoumala
  il. John Tenniel; Praha: Albatros
 • 1983 Skoumalovi
  S: Alenka v kraji divů a za zrcadlem
  A1: Alenka v kraji divů
  A2: Za zrcadlem, a s čím se tam Alenka setkala
  Doslov identický s předchozím vydáním
  il. Markéta Prachatická; Praha: Albatros
 • 1985
  reprint vydání 1983
 • 1988
  reprint vydání 1983
 • 1994 Skoumalovi + originál (paralelní edice)
  Alice's Adventures in Wonderland / Alenka v kraji divů
  bez il.; Praha: Hynek
 • 1996 Císař
  S: Alenčina dobrodružství v říši divů a za zrcadlem
  A1: Alenčina dobrodružství v říši divů
  A2: Za zrcadlem a co tam Alenka našla
  il. John Tenniel; Praha: Aurora
 • 1999 Císař
  A1: Alenčina dobrodružství v říši divů
  il. John Tenniel, kolor. Hary G. Theaker a Diz Wallis; Praha: Aurora
 • 2003 Skoumalovi + originál (paralelní edice)
  A1: Alice’s adventures in Wonderland / Alenka v kraji divů
  bez il.; Praha: Garamond
 • 2004 Skoumalovi + originál (paralelní edice)
  A2: Through the Looking-Glass
  Za zrcadlem, a s čím se tam Alenka setkala
  bez il.; Praha: Garamond
 • 2004 Císař
  S: Alenčina dobrodružství v říši divů a za zrcadlem
  A1: Alenčina dobrodružství v říši divů
  A2: Za zrcadlem a co tam Alenka našla
  il. John Tenniel; Praha: Aurora
 • 2005 Skoumalovi; 3 básně Josef Hanzlík
  S: Alenka v kraji divů a za zrcadlem
  A1: Alenka v kraji divů
  A2: Za zrcadlem, a s čím se tam Alenka setkala
  il. Dušan Kállay; Praha: Slovart
 • 2007 Skoumalovi
  S: Alenka v kraji divů a za zrcadlem
  A1: Alenka v kraji divů
  A2: Za zrcadlem, a s čím se tam Alenka setkala
  il. Markéta Prachatická; Praha: KMa Levné knihy
 • 2010 Skoumalovi
  S: Alenka v kraji divů a za zrcadlem
  A1: Alenka v kraji divů
  A2: Za zrcadlem, a s čím se tam Alenka setkala
  bez il.; obálka Robin Brichta; Praha: Academia
 • 2010 Skoumalovi
  Slovart: reprint vydání 2005
 • 2010 Skoumalovi
  S: Alenka v kraji divů a za zrcadlem
  A1: Alenka v kraji divů
  A2: Za zrcadlem, a s čím se tam Alenka setkala
  il. John Tenniel; Praha: Československý spisovatel
 • 2014 Vladimír Kučera
  A1: Aliččina dobrodružství v Divukraji
  il. Tamara Pauknerová; Vladimír Kučera – Mojeknihy.eu
 • 2015 Helena Čížková
  S: Alenčina dobrodružství v kraji divů a za zrcadlem
  A1: Alenčina dobrodružství v kraji divů
  A2: Za zrcadlem a co tam Alenka našla
  [il. John Tenniel]; Praha: Nakladatelství XYZ
 • 2017 Jiří Žák
  S: Alenčina dobrodružství v kraji divů a za zrcadlem
  A1: Alenka v říši divů
  A2: Alenka v říši za zrcadlem
  il. Ladislav Vlna; Praha: Nakladatelství XYZ
 • 2017 Císař
  S: Alenčina dobrodružství v říši divů a za zrcadlem
  A1: Alenčina dobrodružství v říši divů
  A2: Za zrcadlem a co tam Alenka našla
  il. Jan Švankmajer; Praha: dybbuk

České články s carrollovskou a alenkovskou tématikou

Soupis článků, které se nám podařilo zjistit; některé nám jistě unikly, což platí zvláště o pracích, kde je carrollovská tématika zmíněna jen částečně. Takové byly zahrnuty výběrově podle rozsahu a významu carrollovské pasáže. Dále nebyly zahrnuty kvalifikační práce (diplomové práce, disertace) ani recenze na divadelní představení na základě Alenky a filmové adaptace.
Nerozlišovali jsme mezi zdroji odbornými a popularizačními/žurnalistickými, zahrnuty jsou všechny texty vztahující se k tématu. Paratexty (úvody, doslovy a jiné průvodní texty knižních vydání) budou obsaženy v samostatné sekci.
Články jsou řazeny podle data vydání.

 • 1931. [Série článků souvisejících s anketou, která doprovázela vydání A1 v Lidových novinách.]
 • 1931. Topol [vl. jm. Štěpán Polášek]: „Lewis Carroll: Alenčina dobrodružství v podzemní říši. Přel. Jar. Císař, ilustr. sir John Tenniel, nakl Elzevir (B. Moser), 136 str., 1931.“ [recenze]. Úhor 1931, s. 149.
 • 1962. Skoumal, Aloys. O Carrollovi a o překladu jeho Alenky. Zlatý máj, roč. 6, č. 12. Praha: Svaz čs. spisovatelů. S. 544–560.
 • 1969. S. D. [Stanislav Dvorský]: Dva překlady Carrolovy Alenky. In: Revue Analogon 1: Krise vědomí. Červen 1969. Praha: Československý spisovatel.
 • 1988. Macurová, Alena: „K problémům překladu pragmatických charakteristik textu.“ In: O překládání literatury pro děti a mládež. Praha: Sdružení českých překladatelů při Českém literárním fondu, 1988. Ss. 18-29.
 • 1993. Pousta, Zdeněk: „Světoobčan Jaroslav Císař.“ Nedělní Lidové noviny, 24. 4. 1993, s. 7.
 • 1997. Bečvář, Jindřich: Matematik Charles Lutwidge Dodgson, spisovatel a fotograf Lewis Carroll a Císařova staronová Alenka. [The mathematician Charles Lutwidge Dodgson, the writer Lewis Carroll, and Císař’s revived Alenka.] In: Informace MVS č. 50, listopad 1997. Matematická vědecká sekce (členská neprodejná publikace), MÚ AV ČR, Praha. Ss. 34 – 39. Dostupné online: http://cms.jcmf.cz/informaceCMS/50.pdf
 • 1997. Rákosník, Jiří: Alenka mnoha tváří. Informace MVS č. 50, listopad 1997. Matematická vědecká sekce (členská neprodejná publikace), MÚ AV ČR, Praha. Ss. 40-41. Dostupné online: http://cms.jcmf.cz/informaceCMS/50.pdf
 • 1999. Newmanová, Cathy: Říše divů Lewise Carolla (převzato a kráceno z National Geographic. Překlad Irena Přibylová. Neon (1999), č. -3. -- s. 70-79. Dostupné online: http://www.martinreiner.cz/public/neon/1.pdf
 • 2006. Rambousek, Jiří: „Eliška, Evička, Alenka, Carroll a Dodgson.“ Rozrazil, Brno: Větrné mlýny, 2006, roč. 2006, č. 10, s. 47-49. (Obsahuje překlad úryvku básně Hiawatha fotografem a povídku Fotografův den.)
 • 2008. Jandourek, Jan. „Existovala skutečná Alenka? Lewis Caroll sice nebyl Jack Rozparovač, jak ho podezřívali, ale přítomnost mladých dívek mu byla příjemná.“ Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 6 (20080108), s. B6
 • 2008. Mareš, Milan: „Logik a Alenka. Autor s hrdinkou v říši pomluv.“ Vesmír 87, 2008/1. Ss. 54-56. Dostupné online: http://www.vesmir.cz/clanek/logik-a-alenka
 • 2008. Mareš, Milan: „Matematik s Alenkou v říši pomluv.“ Lidové noviny. Roč. 21, č. 10 (20080112), příloha Orientace, s. XI. [Krácená verze článku z Vesmíru.]
 • 2008. ???: „Lewis Carroll: Alenka v říši divů.“ [Autor neuveden. Poznámky k českým překladům. Zčásti zjevně založené na semináři KAA.] In: Plav. Měsíčník pro světovou literaturu. 5. číslo – květen 2008. Ss. 16-24. Dostupné online: http://www.svetovka.cz/archiv/2008/05-2008-alenka.htm
 • 2011. Rambousek, Jiří: „Opravna 14.“ In: Tvar. Literární obtýdeník, Praha: Klub přátel Tvaru, 2011, roč. 22, č. 16, s. 8-9. ISSN 0862-657X.
 • 2011. John, Radek (biolog): „Alenčin syndrom. Porucha vnímání vytváří neobvyklý dětský svět.“ Reflex, roč. 2001, č. 41, s. 48-9. (Angl. název syndromu: AIWL – Alice in Wonderland Syndrome.)
 • 2018. Slomek, Jaromír: „Alenka popáté. Proč vlastně?“ Týden.cz. 31. 3. 2017. [Recenze nového Žákova překladu.] Dostupné online: https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/alenka-popate-proc-vlastne_423721.html
 • 2018. Malý, Radek. „Není Alenka jako Alice aneb Knížky nestárnou, překlady ano.“ Host. Literární měsíčník. Č. 3, březen 2018. Ss. 102–103.
 • 2018. Jareš, Michal, Markéta Kaňková a Kateřina Horáková. „Švankmajer ilustroval legendární prózu. Alenka je kmotrou surrealismu, říká Michal Jareš.“ [Rozhlasový pořad] Vltava 5. 2. 2018. Dostupné online.
 • 2018. Kopáč, Radim. „Ano, i já jsem mizantrop, říká o sobě výtvarník Jan Švankmajer.“ Lidovky.cz, 22. 1. 2018. Dostupné online.
 • 2022. Mánek, Bohuslav. Alenka stále v kraji divů a za zrcadlem.
  H7O – Host sedm dní online. 27/01/2022. Dostupné online:
  http://www.h7o.cz/alenka-stale-v-kraji-divu-a-za-zrcadlem/
 • 2022. Pauerová, Michaela. Alice Liddellová: Dívka, která se stala inspirací pro Alenku v říši divů a především pro pedofilní touhy jejího autora. OnlyU. 17. 4. 2022.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info