No description

PhDr. Jaroslav Ondráček, CSc. (1929–1984) se ve svých kontrastivních jazykovědných studiích zabýval angličtinou a italštinou, které na Filozofické fakultě vystudoval, a také češtinou a finštinou. Byl pravou renesanční osobností: jeho zájmy sahaly od umění (hra na housle, malířství) až po sport (běh na lyžích, kopaná a další), a všechny tyto zájmy provozoval na vysoké úrovni – před vstupem na studia se tak musel rozhodovat mezi hudbou a jazyky.
Na naši katedru nastoupil v r. 1962, v r. 1968 získal titul PhDr. a o pět let později CSc. Zemřel bohužel předčasně, v pouhých 54 letech, i tak stačil vydat články tak různorodé jako např. „Problemi di traduzione intorno all'opera di Karel Čapek“, „Il verbo italiano e l'idea del futuro“, „Na okraj časového systému finského slovesa“ či „On determination in English and Italian as compared with Finnish and Czech“.
Finštinu se přitom Ondráček naučil až po studiích jako dobrovolný přídavek. Žádný finsky psaný článek nevydal, ale například jeho kritika překladu Waltariho románu Pád Cařihradu svědčí o detailní znalosti tohoto nesnadného jazyka. V tomto textu také odkrývá svůj přístup i svou pečlivost a pracovitost, když překladateli radí: „Tady nepomůže nic jiného než usilovné studium a neustálá konfrontace struktury obou jazyků."

Hladký, Josef: Jaroslav Ondráček. Brno Studies in English. 1985, sv. 16 = Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada K, germanisticko-anglistická. 1985, roč. 34, č. K7, s. 173–174

Golková, Eva: Jaroslav Ondráček – dvojí výročí. Universitas, revue Masarykovy univerzity. Roč. 2004, č. 3, s. 15–16.

Hladký, Josef: Bibliography of Jaroslav Ondráček's works. Brno Studies in English. 1985, sv. 16 = Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada K, germanisticko-anglistická. 1985, roč. 34, č. K7, s. 175

“Another characteristic feature of Jaroslav Ondráček was his diligence. The present writer remembers him as a student in the early fifties. He felt he needed to have his own copy of Jones’s textbook of phonetics, but English books were no longer being sold in the bookshops: he solved the problém by copying out the whole book by hand.”

Hladký, J.: Jaroslav Ondráček. Brno Studies in English 1985

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info