No description

PhDr. Aleš Tichý, CSc. devoted all his life to the study of English literature and translation theory. He taught literary theory and history at the Department, and was the first to teach specialized courses dealing with literary translation.

 • Born May 20, 1931 in Velká Polom (near Opava)
 • 1956: graduated in English and Czech at the Faculty of Arts, UJEP (today Masaryk University)
 • 1963: PhDr. degree – doctoral thesis Henry Fielding: Two Studies in the Art of his Novels
 • 1963–1988: lecturer in English literature at UJEP
 • Author of numerous articles and co-author of several volumes of the textbook Dějiny anglické literatury (History of English Literature)
 • The first Czech scholar to compile a running bibliography of translations from English literature (see below)
 • 1988: CSc. degree – thesis The Unity of Fielding’s Joseph Andrews (on narrative techniques)
 • Untimely death on 8 July 1988, burried in Luleč (near Vyškov).

J. Chamonikolasová’s commemorative article (Brno Studies in English 1991)

“He was not only interested in English culture but also acquired a deep knowledge of a number of other fields in both the arts and the sciences; his students and colleagues referred to him affectionately as a ‘walking encyclopedia’.”

J. Chamonikolasová: Aleš Tichý, BSE 1991.

Aleš Tichý při své práci opakovaně narážel na potíže s bibliografickými údaji o českých překladech. Katalogy knihoven nejsou v tomto směru uspokojivé dodnes (mj. proto, že překladatelé často nejsou vedeni samostatně, ale jen mezi „ostatními původci“ díla), avšak v době lístkových katalogů šlo o problém nepřekonatelný: nebylo vůbec možné vyhledat, která díla určitý překladatel přeložil. Aleš Tichý proto začal spolu se svými studenty sestavovat bibliografii českých překladů z anglické literatury. Vyšel přitom z tištěné bibliografie překladů, kterou sestavila Helena Kunzová a která vyšla jako příloha druhého dílu překladu Craigových Dějin anglické literatury (Praha: SNKLHU 1963), její obsah pak kontroloval podle katalogů knihoven a zejména ho rozšířil o nové překlady za dalších 25 let – práci zastavila až jeho smrt v r. 1988. Lístková verze databáze byla později digitalizována a vzniklá databáze byla po několik let dostupná online. Poté byla její data začleněna do nově vzniklé Databáze českého uměleckého překladu po roce 1945, na kterém se naše katedra podílela. To je také důvod, proč má anglická literatura v této databázi – navzdory jejímu názvu – zastoupeny i překlady vzniklé před rokem 1945.


Vpravo ukázky rozhraní původní Bibliografie Aleše Tichého.

Vyhledávací rozhraní databáze
Rozhraní bibliografie – osoba
Ukázka záznamu o jednotlivé knize
Publikace Aleše Tichého
 • Tichý, Aleš: Dějiny anglické literatury: (období romantismu). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1955, roč. 4, č. D2, s. 172-173. Dostupné online: http://hdl.handle.net/11222.digilib/108175
 • Tichý, Aleš: Remarks on the flow of time in the novels of Henry Fielding. Brno Studies in English. 1960, sv. 2, s. 55-78. Dostupné online: http://hdl.handle.net/11222.digilib/117995
 • Tichý, Aleš: [Wright, Andrew. Herny [i.e. Henry] Fielding: Mask and feast]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1967, roč. 16, č. D14, s. 181-182. Dostupné online: http://hdl.handle.net/11222.digilib/107990
 • Tichý, Aleš: Za Karlem Štěpaníkem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1970]-1971, roč. 19-20, č. D17-18, s. [274]-276. Dostupné online: http://hdl.handle.net/11222.digilib/108256
 • Tichý, Aleš: The inorganic plot of Joseph Andrews. Brno Studies in English. 1981, sv. 14 = Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada K, germanisticko-anglistická. 1981, roč. 30, č. K3, s. 149-157. Dostupné online: http://hdl.handle.net/11222.digilib/118104
 • Tichý, Aleš: [Newmark, Peter. Approaches to translation]. Brno Studies in English. 1983, sv. 15 = Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada K, germanisticko-anglistická. 1983, roč. 32, č. K5, s. 162-163. Dostupné online: http://hdl.handle.net/11222.digilib/104008
 • Tichý, Aleš: Král Claudius v Hamletovi a jeho inscenacích v brněnském Státním divadle. In: Thalia Brunensis Centenaria : Filozofická fakulta Univerzity J.E. Purkyně v Brně k poctě 100. výročí stálého českého profesionálního divadla v Brně. Vyd. 1. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1984, s. 165-173. Dostupné online: http://hdl.handle.net/11222.digilib/122025

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info